• انگشتر نقره زنانه عثمانی
  • نقره عیار 925
  • نگینهای سوئیسی
  • رنگ ثابت ضد حساسیت
  • ضمانت قیمت و کیفیت
  • ارائه فاکتور معتبر