• دستبند مارکدار
  • چرم و استیل
  • رنگ ثابت
  • ضد حساسیت
  • ضمانت قیمت و کیفیت
  • ارائه فاکتور رسمی