• سنجاق سر نگین دار
  • آلیاژ کوپر آبکاری رودیوم
  • ثبات رنگ و کیفیت عالی
  • نگینهای درخشان اتمی
  • ارائه فاکتور معتبر
  • ضمانت قیمت و کیفیت