• کلیپس مجلسی نگین دار
  • نگینهای درخشان اتمی
  • آلیاژ کوپر آبکاری شده
  • ثبات رنگ و کیفیت عالی
  • ضمانت قیمت و کیفیت
  • ارائه فاکتور معتبر